Termeni și condiții de utilizare a serviciilor de instruire online

Prin vizitarea, crearea unui cont sau utilizarea informațiilor de pe site, Utilizatorul acceptă în întregime și necondiționat prevederile acestor Termeni și Condiții și acceptă să utilizeze platforma în strictă conformitate cu acestea. Neacceptarea Termenilor și Condițiilor de către Utilizator atrage obligația acestuia de a înceta accesarea site-ului.


DEFINIȚII

1.1. Servicii – Programe de instruire oferite de Antreprenor.

1.2. Program de formare – un set de date practice și teoretice, care constă din module separate care utilizează materiale furnizate de Antreprenor, precum și exerciții practice cu Profesorii prin intermediul unui program specializat de instruire online. Descrierea și durata programelor sunt prezentate pe pagina de pe site a fiecărui curs.

1.3. Grafic – programul lecțiilor în grup pentru fiecare curs în parte, convenite cu Clienții.

1.4. Client – orice persoană fizică sau persoană juridică care are intenția de a primi Serviciile și care a achitat pentru Serviciile Antreprenorului.


INFORMAȚII ȘI CONTRACT

2.1. Informații despre condiții, data începerii furnizării serviciilor, programul cursurilor, durata, graficul cursurilor sunt afișate pe pagina principală și pe paginile cursurilor alese de Client.

2.2. Contractul de prestare servicii de instruire este considerat încheiat din momentul plății serviciilor. Persoanele juridice ce dețin semnătura electronică pot semna contractul cu aplicarea semnăturii electronice.

2.3. Prin acceptarea termenilor contractului în momentul plății, Clientul este de acord, în conformitate cu legislația în vigoare, pentru prelucrarea de către contractant a informațiilor furnizate de acesta și (sau) datele sale personale (adresa de e-mail, numărul de telefon de contact), efectuate cu instrumente de automatizare și fără a utiliza instrumente de automatizare, inclusiv colectarea, înregistrarea, sistematizarea, acumularea, stocarea, rafinarea (actualizarea, schimbarea), extragerea, utilizarea, transferul, furnizarea, depersonalizarea, blocarea, ștergerea, distrugerea datelor pentru a îndeplini obligațiile contractantului legate de furnizarea serviciilor, alte obligații prevăzute de prezentul acord. Termenul de utilizare a datelor furnizate de Client este nelimitat. De asemenea, Clientul își acordă consimțământul pentru prelucrarea și utilizarea de către Contractant a informațiilor furnizate de acesta și (sau) a datelor sale personale în vederea efectuării sunetelor pe numărul de telefon de contact și (sau) e-mail de contact pentru newsletter, indicate de Client (despre servicii) nelimitat până când Antreprenorul primește o notificare scrisă și (sau) electronică de refuz de a primi newslettere. De asemenea, Clientul își dă consimțământul pentru transfer, pentru a efectua acțiunile prevăzute de prezentul alineat, de către Contractant cu privire la informațiile sale către terți, dacă există un contract încheiat în mod corespunzător între Contractant și persoana terță.


DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE CONTRACTANTULUI

3.1. Antreprenorul are dreptul:

 • 3.1.1.De a oferi servicii atât personal, cât și cu ajutorul unor persoane terțe (Profesori). Antreprenorul este responsabil pentru acțiunile terților, precum și pentru cele proprii.
 • 3.1.2. Să utilizeze informațiile de contact ale Clientului (telefon, adresă de e-mail) pentru a-l contacta cu privire la probleme legate de acord. Prin prezenta, Clientul își dă acordul complet pentru utilizarea informațiilor sale de contact în scopurile prevăzute de prezentul acord.
 • 3.1.3. Să recomande Clientului cele mai optime modalități de a-și atinge scopul de a dobândi abilități practice în domeniul ales.

3.2. Antreprenorul este obligat:

 • 3.2.1. De a oferi servicii de calitate la timp, în conformitate cu Programul de instruire selectat de Client.
 • 3.2.2. De a furniza Clientului materiale în un mod convenit, după achitarea serviciilor.
 • 3.2.3. De a informa contractantul dacă profesorul nu a putut conduce lecția (de exemplu, din motive tehnice sau în cazul unei îmbolnaviri a profesorului). În acest caz, lecția este amânată în orice moment convenabil pentru Client.
 • 3.2.4. De a furniza servicii de instruire în conformitate cu programul stabilit cu Clientul.

DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE CLIENTULUI

4.1. Clientul este obligat:

 • 4.1.1. Să achite la timp și pe deplin Contractantului costul contractului pentru serviciile furnizate, în termenii și cantitatea stabilită în p. 6 din prezentul acord.
 • 4.1.2. Să înceapă cursul la data și ora stabilită din graficul de formare a cursului respectiv.
 • 4.1.3. Să respecte cerințele și regulile stabilite în timpul petrecerii cursului, precum și să participe la ore la timp, în conformitate cu graficul cursului.
 • 4.1.4. Să avertizeze Antreprenorul preventiv (cel puțin cu o oră) despre imposibilitatea participării la ore conform graficului, utilizând toate datele de contact posibile, specificate în prezentul Acord.
 • 4.1.5. Să urmeze toate recomandările Antreprenorului, în caz contrar Antreprenorul nu poate fi făcut responsabil pentru rezultatul final al serviciilor furnizate.

4.2. Clientul are dreptul:

 • 4.2.1. Să solicite contractantului să respecte condițiile prezentului acord.
 • 4.2.2. Să beneficieze de o consultație gratuită pentru a alege domeniul și cursul potrivit.

ACHITARE ȘI PLAȚI

5.1. Plata serviciilor în baza acordului se efectuează în avans pînă la începutul programului de instruire sau în orice alt mod stabilit individual cu clientul prin email [email protected] sau alte sisteme de cominicare electronice.

5.2. Achitarea pentru Servicii se face în lei MDL.

5.3. Costul Serviciilor, precum și condițiile promoțiilor și ofertelor speciale sunt publicate pe site-ul www.startcontabil.md

5.4. Metodele de achitare sunt expuse pe site și pot fi discutate individual. Costul Serviciilor este indicat ținând cont de toate impozitele și cheltuielile necesare ale Antreprenorului ca parte a furnizării Serviciilor.

5.5. În cazul încălcării regulilor, a căror respectare este necesară pentru furnizarea Serviciilor, precum și încălcarea de către Client a condițiilor contractului, p. 4.1. Contractantul nu este responsabil pentru calitatea furnizării Serviciului și este, de asemenea, scutit de răspundere în legătură cu imposibilitatea furnizării serviciului din vina Clientului. În acest caz, Contractantul are dreptul de a refuza îndeplinirea Acordului, fondurile plătite de Client nu sunt returnate și sunt considerate cuantumul amenzii pentru executarea necorespunzătoare a obligațiilor asumate.

5.6. Costul serviciilor poate varia în funcție de condițiile pieței. Antreprenorul nu poate modifica costul Serviciilor pentru un anumit Client dacă a acceptat deja condițiile contractantului și a plătit serviciile în modul prevăzut de acord.

5.7. Dacă clientul refuză să facă studiile din motive ce nu țin de responsabilitatea Furnizorului de servicii, suma achitată în avans se restituie conform următoarelor condiții:

 • 5.7.1. Pînă la data începerii cursului, dar nu mai tirziu de 4 zile înainte de data stabilită – se restituie toată suma
 • 5.7.2. Cu 3 zile înainte de inceputul cursului- se retine 12% din costul cursului fără reducere.
 • 5.7.3. După începerea cursului - se retine suma fixă de 500,00 lei (Cinic sute lei), și se face recalcularea sumei spre restituire proporțional numarului de lecții la care a avut acces clientul pînă în momentul înștiințării furnizorului.
 • 5.7.4. Clientul anunță în scris despre decizia sa la adresa electronică [email protected]


DURATA ACORDULUI

6.1. Termenul prezentului acord se limitează până la finisarea termenului de instruire pentru care Clientul a aplicat.

6.2. Clientul se consideră înscris la curs din data achitării pentru servicii de către client, conform prezentului acord.

6.3. Serviciile sunt considerate a fi furnizate de către contractant în mod corespunzător la finalizarea programului de instruire sau la expirarea prezentului acord.


RESPONSABILITATEA PĂRȚILOR

7.1. În cazul neexecutării sau îndeplinirii necorespunzătoare a obligațiilor care le revin în temeiul acordului, părțile sunt responsabile în conformitate cu legislația Republicii Moldova, ținând cont de condițiile prezentului acord.

7.2. Antreprenorul nu este responsabil pentru discrepanța serviciului furnizat cu așteptările Clientului și/sau pentru evaluarea subiectivă a acestuia, o astfel de discrepanță cu așteptările și/sau evaluarea subiectivă negativă nu este motivată pentru a considera serviciile furnizate ca fiind de calitate slabă sau nu în sfera de acord.

7.3. Antreprenorul este scutit de răspundere pentru neîndeplinirea integrală sau parțială a obligațiilor prevăzute de prezentul acord dacă acest eșec a fost rezultatul unor circumstanțe de forță majoră care au apărut după încheierea acordului, ca urmare a unor evenimente extraordinare pe care părțile nu le-au putut prevedea sau preveni.


DISPOZIȚII FINALE

8.1. Toate mesajele adresate contractantului sunt considerate transmise și semnificative din punct de vedere juridic dacă au fost trimise la următoarea adresă de e-mail: [email protected]. Adresa clientului este adresa de e-mail specificată în timpul înregistrării.

8.2. Conținutul mesajului (Informații despre furnizarea Serviciului), care este trimis pe e-mailul Clientului și conține condițiile pentru furnizarea Serviciului, este considerat parte integrantă a prezentului Acord.

8.3. În toate celelalte aspecte, care nu sunt prevăzute de prezentul acord, părțile vor fi ghidate de legislația actuală a Republicii Moldova.

8.4. Clientul confirmă că toate condițiile prezentului Acord sunt clare pentru el și le acceptă necondiționat și integral.